J Westmans VVS AB

Branschregler Säker Vatteninstallation

Vi är auktoriserade i Säker Vatten och Installation och självklart innehar vi Säker Vatten ackreditering

En Säker Vatteninstallation är:

  • utförd enligt branschreglerna
  • utförd av ett Auktoriserat VVS-företag
  • monterad enligt monteringsanvisning med material som följer branschreglerna
  • kontrollerad enligt reglerna och intyg om Säker Vatteninstallation har överlämnats till beställaren

 

Copyright © Westmans VVS
63086